MINŐSÉG- VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI POLITIKA és CÉLOK

MINŐSÉG- VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI POLITIKA és CÉLOK

A PORSCHE HUNGARIA KERESKEDELMI KFT. MINŐSÉG és VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA és CÉLJAI A minőség- és vállalatirányítási politikát, céljait a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. cégvezetése határozta meg. Minden szervezeti egység és minden egyes munkatárs teljes felelősségvállalással tartozik az általa elvégzett munka minőségéért.

MINŐSÉG- VÁLLALAT IRÁNYÍTÁSI POLITIKA A Porsche AG. és a Volkswagen Csoport gépkocsi márkái (Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen Haszonjárművek, Das WeltAuto) meghatározó szerepet töltenek be a világ gépjármű kereskedelmében. Márkáink kategóriát teremtő autókat kínálnak, melyek technológiai újdonságaikkal, kiváló minőségükkel, megbízhatóságukkal, biztonságra és gazdaságosságra törekvő kialakításukkal méltán vívták a gépjármű-tulajdonosok és a szakmai intézmények elismerését. Filozófiánk szerint a gépkocsik értékét alapvetően meghatározza a szolgáltatási környezet, amely harmonikus felhasználó-jármű kapcsolatot jelent az autó megvásárlásától kezdődően annak teljes használati élettartama végéig.

Volkswagen: a "Das Auto" szlogen a VW autózásban betöltött hagyományos és innovatív szerepét emeli ki, mellyel a csoport Európa legnagyobb autógyártója lett. A Volkswagenek megbízhatósága, értékállósága és gazdaságossága ennek a hagyománynak újabb fejezeteit jelentik Audi: 2009-ben volt 100 éves a "A haladás technikája". Az Audinál a kiemelkedő presztizs, a legmagasabb szintű igényeket kielégítő technológia és kidolgozottság társul a sportosa menetdinamikával Škoda: "Egyszerűen nagyszerű", a racionális választás. Magas minőség kiváló ár- érték aránnyal. SEAT: magas vezetési élmény sportos, fiatalos formájú autókkal Volkswagen Haszonjárművek: a vállalkozások praktikus, gazdaságos, megbízható és magas használati értékkel bíró társa.

Célunk és eltökélt szándékunk, hogy az általunk forgalmazott kiváló minőségű termékek tulajdonosait a márkához méltó, minőségi kereskedelmi és saját fejlesztésű informatikával támogatott ügyfélszolgálati tevékenységgel támogassuk. Ezen keresztül kívánjuk a piacon elérhető legmagasabb ügyfél-elégedettséget kiharcolni és ezáltal anyavállalataink számára mind nagyobb piaci részesedést és tisztes nyereséget felmutatni. Sikerünk letéteményesei vásárlóink, a magyarországi márkakerekedői - és szerviz hálózat, partnereink minőségi munkája biztosítja számunkra a piacot, Ennek színvonalát a Volkswagen Csoport kapcsolt minőségirányítási rendszerének teljes körű bevezetésével kívánjuk biztosítani. Legfontosabb erőforrásaink az elégedett munkatársak mind az importőri, mind a partnerhálózat szintjén. Céljaink megvalósításhoz elengedhetetlen az európai légkörben és vállalati kultúra szerint dolgozó kollégák. Feléjük megfogalmazott legfontosabb elvárásaink: a sikerorientáltság, folyamatosan fejlesztett szakmai felkészültség, minőség tudatosság, de legelsősorban ügyfél-orientáltság.

Munkánk minőségének alapvető ellenőrzési módszere a rendszeres vevőelégedettség kutatás, melynek észrevételeit, eredményeit haladéktalanul csatoljuk vissza a saját illetve a partnerhálózat munkájának jobbítása érdekében. Jövőképünk meghatározó elmei az alapvető folyamataink tökéletesítése mellett a mind újabb értékesítési, ügyfél és partner támogatási módszerek bevezetése. Hisszük, hogy a gyárak sikeresen megalkotott termékeit a Porsche Hungaria dolgozói és szerződéses partnerhálózatunk magas színvonalon tudja eljuttatni az autóvásárlókhoz. Ebben a következő alapelveket követjük:

 • Minden munkatársunk a belső és külső ügyfelek kívánságaival és elvárásaival szemben az "első a vevő" irányelvet követi.
 • A minőséghez mindenki hozzájárul. Kiemelten fontos a vezetői példamutatás.
 • A munkafolyamatok állandó javításán mindenki folyamatosan dolgozik. A vezetőség motiválja és képzi az alkalmazottakat a feladat megvalósítása érdekében.
 • Működési hiányosságaink feltárása és folyamatosan javítása elengedhetetlenül fontos a céljaink elérése és piaci versenyképességünk megőrzése érdekében. Rendszeres belső megbeszéléseken figyelemmel kísérjük, hogy elértük-e ezeket.

Az alapelvek a Porsche Hungaria minden munkatársa számára követendőek.

Minőség- és vállalatirányítási célok: A Porsche Hungaria minőség- és vállalatirányítási céljait a cégvezetés határozza meg, folyamatosan továbbfejleszti azokat, és ellenőrzi a megvalósításukat. A szervezeti egységek ennek jegyében határozzák meg saját minőség-irányítási céljaikat. A célok eléréséhez szükséges módosításokat a vevőktől kapott visszajelzések és a piac körülmények ismerete alapján határozzuk meg. A Porsche Hungaria stratégiai céljai a következők:

 • Az ügyfél elégedettség növelése, a vevőkör bővítése. Az elégedett vevők számával arányosan nő a termékkel és a szolgáltatással szembeni lojalitás és márkahűség.
 • A piaci részesedés növelése a szükséges marketing tevékenység állandó támogatásával érhető el. Ezzel a kereskedelem biztos egzisztenciájához járul hozzá. Csak jó kereskedelempolitikával érhető el a vevők magas fokú elégedettsége.
 • "Fokozott versenyszellem" elérése. Az egyéni teljesítmény fontosságának felismerése hozzájárul a helyes magatartás és a munka minőségének javításához. Ebben a kérdésben nem csak a gépjárművek területére, hanem minden egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásra is gondolnunk kell.
 • A munkafolyamatok folyamatos javításának elve. Csak akkor vagyunk képesek a fejlődésre, ha a problémákat a javítás lehetőségeként fogjuk fel.

A célok eléréséhez a következő feltételeknek kell eleget tenni:

 • A mennyiségi mutatóinak növelése mellett tartani kell a minőségi színvonalát.
 • A határidők betartása ne menjen a minőség rovására.
 • A részlegek összehangoltan végezzék munkájukat.
 • A részlegvezetők folyamatosan tegyenek intézkedéseket a jó munkahelyi légkör eléréséért. Csak megelégedett munkatársakkal lehet a közös célokat elérni.
 • Ügyeljünk a költséghatékony gazdálkodásra.

A versenyképességünk érdekében kiemelt cél emberi erőforrásaink és informatikai hátterünk folyamatos fejlesztése

 • Törekednünk kell a munkafolyamatok ügyfél-centrikusságára
 • Súrlódásmentes, hatékony külső és belső információáramlás
 • Megfelelő beszállítók kiválasztása, eredményes, magas színvonalú kapcsolattartás

A minőség- vállalatirányítási rendszer felülvizsgálata: A minőség- vállalatirányítási rendszert meghatározott időközönként felül kell vizsgálni. Az intézkedés célja a rendszer hatékonyságának és a munka-folyamatok javításának felügyelete. A rendszer megvalósításához minőség-irányítási megbízottat nevezünk ki, aki közvetlenül a cégvezetés irányítása alatt áll és szervezetileg független az érintett részlegektől. Rendszeresen tájékoztatja a cégvezetést a rendszer hatékonyságáról. A szükséges változtatásokra javaslatot tesz, figyelemmel kíséri és dokumentálja azok végrehajtását.

A válság ideje alatt megváltozott gazdasági körülmények a belső értékeink megerősítésére, visszafogott üzletpolitikára és a márkakereskedői valamint márkaszerviz hálózatunk átszervezésére ösztökéltek bennünket ügyfeleink legmagasabb fokú kiszolgálásának érdekében.

Az elmúlt évek a gazdasági konszolidáció évei voltak, amikor munkatársaink és márkapartnereink felé egyértelműen megfogalmazott céljaink, a pozitív kilátások és optimista szemlélet tudatosítása álltak a középpontban. Átszervezett belső erőforrásainkat és megerősített márkapartneri hálózatunkat, folyamatosan bővülő modellpalettával és szolgáltatási portfolióval kívánjuk meglévő ügyfeleink számára elérhetővé tenni, valamint új ügyfelek, új eddig ki nem aknázott piacok felé mozgósítani.

 

Budapest, 2016. január 5.

Eppel János
ügyvezető igazgató